Investování na atypickém trhu s pomocí nástrojů Business Intelligence

Publication Year:
2018
Usage 3
Abstract Views 2
Downloads 1
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/82239
Author(s):
Svoboda, Ondřej
Tags:
Investování; sport; sportovní událost; sázka; kurz; business inteligence; big data; Investment; sporting event; bet; odd; business intelligence
thesis / dissertation description
Tato diplomová práce se zabývá shrnutím, zpracováním, transformací a interpretací velkého množství kurzových dat. Tím si dává za úkol zjistit, zda je možné provozovat investiční činnost na trhu sportovních událostí bez jakýchkoliv předchozích zkušeností ze světa sportu, jen za pomoci matematických schopností a nástrojů business inteligence.