Vliv hydroxidu litného na parametry niklových akumulátorů

Publication Year:
2011
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/8318
Author(s):
Marušarz, Anton
Tags:
Ni-Cd článek; elektroda; hydroxid lithný LiOH; hydroxid draselný KOH; elektrolyt; cyklická voltametrie; Ni-Cd cell; electrode; lithium hydroxide LiOH; potassium hydroxide KOH; elektrolyte; cyclic voltammetry
thesis / dissertation description
Cílem této bakalařské práce je zajímat se o vliv hydroxidu lithného na parametry niklových akumulátorů, na jejích kladné elektrodě. V jeho obsahu se píše o různych druzích dostupných akumulátorů, hlavně o niklkadmiových akumulátorech.V nasledujícich částech je popisovaná jejích kladná elektroda, cyklická voltametrie a vlivy aditiv hydroxidu litného na kladnou elektrodu. Poslední čast je věnována praktickým experimentům cyklické voltametrie s různymi roztoky a teplotami. Výsledkem je jejich porovnávaní a hodnocení vlyvů různych faktorů na tyto charakteristiky.