Databázový systém pro výrobu desek plošných spojů

Publication Year:
2009
Usage 93
Downloads 47
Abstract Views 46
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/9243
Author(s):
Procházka, Jiří
Tags:
webová databáze; provoz webového serveru; zásady návrhu tabulek; web database; operation of web server; principles of projection tabels
thesis / dissertation description
Rozbor problematiky návrhu webové databáze a její struktury pro potřeby provozu dílny na výrobu plošných spojů. Prostudování použití aplikaci určených pro vytváření, správu a zabezpečení dat databázového systému. Prostředky pro provoz webového serveru. Zásady navrhování tabulek v databázích. Konkrétní návrh struktury databáze pro systém výroby desek plošných spojů.