Měření teploty brzdového kotouče za jízdy vozidla

Publication Year:
2008
Usage 8
Downloads 4
Abstract Views 4
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/9280
Author(s):
Mužák, Jaroslav
Tags:
snímač teploty; kalibrace; termometrie; termočlánek; brzdný manévr; temperature sensor; calibration; thermometry; thermocouple; braking manoeuvre
thesis / dissertation description
Zpracováváme úvodní studii problematiky snímání teploty brzdového kotouče jedoucího vozidla. Je nutné vybrat nejvhodnější snímač teploty, sestrojit celý měřící řetězec, vyřešit uchycení snímače na vozidle. Po provedení jízdních manévrů, kdy budeme sledovat teplotu je třeba vyhodnotit naměřená data a zhodnotit, zda je použitý snímač k takovému druhu měření vhodný.