Supertvrdé řezné materiály

Publication Year:
2012
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/9660
Author(s):
Mlčoch, Petr
Tags:
diamant; kubický nitrid boru; řezné materiály; diamond; cubic boron nitride; cutting materials
thesis / dissertation description
Tato bakalářská práce se zabývá supertvrdými řeznými materiály, mezi které patří diamant a kubický nitrid boru. Je členěna do tří částí. V první je krátké shrnutí materiálů řezných nástrojů používaných v současnosti ke strojnímu obrábění. Druhá část se věnuje dělení, výrobě a vlastnostem supertvrdých řezných materiálů. Poslední část přestavuje supertvrdé řezné materiály v nabídce dvou významných výrobců nástrojových materiálů a dvou výrobců nástrojů.