Metody povlakování řezných nástrojů

Publication Year:
2012
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/9670
Author(s):
Novotný, Michal
Tags:
metody povlakování; materiály řezných nástrojů; slinutý karbid; PVD; CVD; iontová implantace; HiPIMS; ALD; TETRABOND; vrstvy povlaků; coating methods; materials of cutting tools; sintered carbide; ion implantation; coating layers
thesis / dissertation description
Bakalářská práce Metody povlakování řezných nástrojů popisuje způsoby nanášení tvrdých otěruvzdorných povlaků fyzikálními a chemickými metodami. Součástí práce je rozdělení materiálů pro řezné nástroje, popis výroby vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů, základní druhy vrstev povlaků a porovnání sortimentu povlakovaných slinutých karbidů vybraných výrobců. V závěru této práce jsou nastíněny některé vývojové trendy v oblasti nanášení tenkých vrstev povlaků.