Použití kompozitních materiálů v automobilovém průmyslu

Publication Year:
2012
Usage 10
Downloads 7
Abstract Views 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/9810
Author(s):
Bačovský, Marek
Tags:
Kompozit; materiál; automobil; Formule Student; Composite; material; car; Formula Student
thesis / dissertation description
Tato bakalářská práce se zabývá použitím kompozitních materiálů v automobilovém průmyslu. První část práce zpracovává přehled základních vlastností kompozitů, jejich složení, charakteristiku, výhody a nevýhody. Druhá část práce je zaměřena na jejich aplikaci jak v sériově vyráběných, tak i v závodních automobilech, vč. Formule Student. Závěrečná část přináší výhled do budoucnosti a celkové zhodnocení kompozitních materiálů.